Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Kurs první pomoci v Kladně

25. 10. 2016

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kladno uspořádal v týdnu od 17. do 21. října tradiční odborný kurs první pomoci pro pedagogické pracovníky. Ti ho absolvují pod vedením vyškolených instruktorů a zakončí písemným testem. Na závěr získají certifikát zdravotníka zotavovacích akcí a následně mohou působit jako zdravotníci např. na dětských táborech, školách v přírodě nebo lyžařských výcvicích. Certifikát má platnost pouze dva roky a vždy po uplynutí této doby si ho musejí pedagogové obnovit. Tak je zabezpečena jejich zdravotní odbornost.

Kurs první pomoci v Kladně

Posledního kursu se zúčastnilo 18 nových i staronových zdravotníků, především učitelek z mateřských a základních škol, ale byl zde i jeden muž. Jedna z účastnic kursu - učitelka základní školy Pavla Syllová byla ochotna poskytnout své dojmy z odborného kursu:

Jste na tomto kursu poprvé, nebo si jen obnovujete certifikát?

Na kursu jsem poprvé, ale v minulosti jsem již absolvovala hned několik kursů první pomoci na nižší úrovni a dělala zdravotnici třeba na skautských táborech. Nedávno jsem skončila mateřskou dovolenou a vrátila se do školy. Protože mám navíc aprobaci na biologii a chemii, neměl by být tento kurs pro mě problémem.

Foto: Pavla Syllová za dohledu odborného instruktora v názorné předváděcí akci.

Text i foto: Luboš Hora

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |