Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

O portále Lidemezilidmi.cz

Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi provozuje spolek Dobré místo, z.s..

Cílem portálu je:

- vytvářet prostor pro vyjádření názorů lidí se zdravotním postižením (například rubrika BLOG)

- informovat lidi s handicapem i veřejnost o zajímavých projektech, lidech, akcích, produktech i službách (rubriky WELLBEING a NOVINKY)

- dát prostor pro zveřejňování uměleckých děl handicapovaných a to výtvarných (rubrika ART BRUT) a nebo literárních (rubrika DÍLNA)

- informovat o problematice duševního zdraví a aktuální reformě psychiatrické péče u nás prostřednictvím rubriky MISE

 


 

Kontakty web LideMeziLidmi.cz

  • šéfredaktor: Mgr. Josef Gabriel, mobil: 773 165 647

  • jakékoliv dotazy k webu směřujte na e-mail: spolek@dobre-misto.cz (spolupráce, zasílání tiskových zpráv nebo cokoliv dalšího)

Najdete nás na FACEBOOKU: facebook.com/lidemezilidmi


 

Spolek Dobré místo, z. s.

Fakturační údaje: Spolek Dobré místo, z.s., Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice, 190 11, IČ 22664742

Adresa redakce (korespondence): Spolek Dobré místo, z.s., Ústavní 115, 181 02 Praha 8 - Bohnice

Pavilon 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice


 

Spolek Dobré místo, z.s. vznikl v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:

Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.

Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění.

Se zaměstnáváním OZP začalo sdružení v prosinci 2009. V současnosti spolek Dobré místo z.s. zaměstnává přes 40 OZP - především v oblasti redakčních aktivit.

Aktuální projekt podpořený ESFČR: Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním s cílem uplatnění vyškolených peer konzultantů v praxi v působišti Dobrého místa v Psychiatrické nemocnici Bohnice a poskytování podpory pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním v během hospitalizace i v rámci následné péče. Poskytujeme možnosti konzultace s peer konzultanty a také tvůrčí a sportovní aktivity v pavilonu 19 PNB. Více informací na webu Dobrého místa


Naše občanské sdružení podporují:

  • Evropský sociální fond České republiky
  • Magistrát hlavního města Prahy
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Úřad vlády ČR
  • Nadace BONA

Spolupracujeme


Historie projektu

Spolek Dobré místo z.s. byl v letech 2011 - 2012 partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“ Pod tímto trochu delším názvem se skrývá pokračování úspěšného projektu Symbióza, určeného pro osoby se zdravotním postižením (šlo o symbiózu lidí s duševním onemocněním a fyzickým handicapem). Původní Symbiózu – kurz redakční práce a komunikace s veřejností – uspořádala v roce 2009 Česká asociace pro psychické zdraví. Ta o dva roky později na rozšířenou verzi projektu získala dotaci Evropského sociálního fondu.

 

Inovace projektu spočívala především ve vytvoření webového portálu Lidé mezi lidmi a ve vytvoření 26 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením – především absolventy vzdělávací části projektu. V první polovině roku 2011 dostalo celkem 48 účastníků kurzu příležitost poznat základy redakční práce a komunikace s veřejností. V září většina z nich úspěšně absolvovala závěrečnou zkoušku. Zhruba polovina absolventů získala v rámci projektu od 1.ledna 2012 zaměstnání ve spolku Dobré místo, z.s. Jejich hlavním úkolem je tvorba a propagace webového portálu Lidé mezi lidmi.

V projektu, který získal podporu z Evropského sociálního fondu, bylo uvedeno: „Webový portál bude komplexně zaměřen na zdravotně-sociální problematiku. V současné době neexistuje srovnatelný portál, který by poskytoval celkový publicistický pohled na tuto oblast, např. komplexní informace o různých typech handicapů, a současně umožňoval propojování informací, které se dotýkají všech zdravotně postižených lidí. Portál bude poskytovat platformu zdravotně postiženým nejen z řad účastníků projektu, kteří při redakční práci na něm získají odbornou praxi, ale také z jejich mateřských organizací pro zdravotně postižené občany v celé ČR.“

Webový portál bude mít podle zadání projektu čtyři základní cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, seniory, dlouhodobě nemocné a pečující rodiny. „Zdravotně postiženým bude umožňovat, aby zveřejňovali své názory, doporučení a komentáře a v neposlední řadě možnost navazování kontaktů. Široká veřejnost získá možnost přístupu k problematice zdravotně postižených a k tématu zdravotně sociální péče prostřednictvím profesionálního publicistického webu. Existující portály a webové stránky zaměřené na zdravotně postižené osoby jsou buď zaměřeny monotematicky nebo převážně obsahují odkazy a statické informace a nejsou interaktivní. Publicistický web, který by se zabýval problematikou zdravotně postižených a zdravotně sociální péči napříč rezorty (MZ, MPSV) a napříč různými diagnózami zatím chybí,“ uvádí se v projektu.

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |