Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Nový web naleznete na adrese www.lidemezilidmi.cz

O nás

Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi provozuje občanské sdružení Dobré místo, které je partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“ Pod tímto trochu delším názvem se skrývá pokračování úspěšného projektu Symbióza, určeného pro osoby se zdravotním postižením (šlo o symbiózu lidí s duševním onemocněním a fyzickým handicapem). Původní Symbiózu – kurz redakční práce a komunikace s veřejností – uspořádala v roce 2009 Česká asociace pro psychické zdraví. Ta o dva roky později na rozšířenou verzi projektu získala dotaci Evropského sociálního fondu.

Inovace projektu spočívala především ve vytvoření webového portálu Lidé mezi lidmi a ve vytvoření 26 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením – především absolventy vzdělávací části projektu. V první polovině roku 2011 dostalo celkem 48 účastníků kurzu příležitost poznat základy redakční práce a komunikace s veřejností. V září většina z nich úspěšně absolvovala závěrečnou zkoušku. Zhruba polovina absolventů získala v rámci projektu od 1.ledna 2012 zaměstnání v občanském sdružení Dobré místo. Jejich hlavním úkolem je tvorba a propagace webového portálu Lidé mezi lidmi.

V projektu, který získal podporu z Evropského sociálního fondu, se uvádí: „Webový portál bude komplexně zaměřen na zdravotně-sociální problematiku. V současné době neexistuje srovnatelný portál, který by poskytoval celkový publicistický pohled na tuto oblast, např. komplexní informace o různých typech handicapů, a současně umožňoval propojování informací, které se dotýkají všech zdravotně postižených lidí. Portál bude poskytovat platformu zdravotně postiženým nejen z řad účastníků projektu, kteří při redakční práci na něm získají odbornou praxi, ale také z jejich mateřských organizací pro zdravotně postižené občany v celé ČR.“

Webový portál bude mít podle zadání projektu čtyři základní cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, seniory, dlouhodobě nemocné a pečující rodiny. „Zdravotně postiženým bude umožňovat, aby zveřejňovali své názory, doporučení a komentáře a v neposlední řadě možnost navazování kontaktů. Široká veřejnost získá možnost přístupu k problematice zdravotně postižených a k tématu zdravotně sociální péče prostřednictvím profesionálního publicistického webu. Existující portály a webové stránky zaměřené na zdravotně postižené osoby jsou buď zaměřeny monotematicky nebo převážně obsahují odkazy a statické informace a nejsou interaktivní. Publicistický web, který by se zabýval problematikou zdravotně postižených a zdravotně sociální péči napříč rezorty (MZ, MPSV) a napříč různými diagnózami zatím chybí,“ uvádí se v projektu.

Kontakty

Web LideMeziLidmi.cz

Dobré místo, o.s.

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:
Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.
Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění. Se zaměstnáváním OZP začalo sdružení v prosinci 2009. V současnosti Dobré místo o.s. zaměstnává 35 OZP - především v oblasti mediálních aktivit.

Dobré místo, o.s.
sídlo: Českobrodská 575, Praha 9
kontaktní adresa:Klánova 300/62, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky

ČAPZ

Česká asociace pro psychické zdraví byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů této péče a širší veřejnosti. ČAPZ je otevřená jednotlivcům i organizacím, laikům i odborníkům různých profesí v oblasti péče o duševní zdraví, uživatelům této péče, jejich rodinným příslušníkům a blízkým, všem, které tato oblast zajímá.

  • Asociace pomáhá vytvářet v České republice příznivé prostředí pro ochranu duševního zdraví občanů. Propaguje a podporuje rozvoj moderních, humánních, komunitně orientovaných přístupů ke všem lidem s duševní nemocí.
  • Pro realizaci tohoto poslání Asociace vytváří podmínky pro propojení a spolupráci organizací existujících v České republice na poli péče o duševně nemocné a sdružuje jak odborníky, tak lidi s duševní nemocí a jejich rodinné příslušníky i přátele.
Česká asociace pro psychické zdraví
sídlo: Klánova 300/62, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky
kontaktní adresa: Vítkova 7, 186 00 Praha 8

Spolupracujeme

  • BAOBAB, Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, e-mail: o.s.baobab@post.cz
  • FOKUS PRAHA, SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ, Dolákova 24/536 , 181 00 Praha 8, e-mail: fokus@ecor.cz
  • GREEN DOORS, Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, e-mail: greendoors@seznam.cz
  • KOLUMBUS, Keplerova 712/32, 400 07 Ústí nad Labem
  • VIDA, V horkách 12, 140 00 Praha 4 – Nusle, e-mail: vida@vidacentrum.cz
  • OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONDŘEJ, Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
  • SYMPATHEA o.s., Švábky 8, 180 00 Praha 8, e-mail: sympathea@sympathe.cz

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |