Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Kladenský Červený kříž pořádá zdravotní školení

14. 4. 2016

Již více než 30let pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže (Os ČČK) Kladno dvakrát do roka zdravotní školení, která jsou tematicky zaměřena především na první pomoc. Jedná se o celotýdenní akce v rozsahu čtyřiceti vyučovacích hodin. Jsou určena především pro pedagogy základních i mateřských škol, kteří pak dělají zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších podobných akcích pro děti. Školení probíhají jak ve středisku kladenského Os ČČK, tak přímo na jednotlivých školách. Hlavní instruktorkou je ředitelka Os ČČK Kladno Stanislava Klicmanová, které pomáhají ještě dva vyškolení externí instruktoři.

Kladenský Červený kříž pořádá zdravotní školeníStanislava Klicmanová ředitelka ČČK

Školení jsou zakončena ústními pohovory i písemným testem. Pokud účastníci v obou případech obstojí, obdrží průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí nebo průkaz instruktora. Platnost průkazu je pouze dva roky a vždy po této době absolvují majitelé průkazů tzv. doškolení, kterým si platnost průkazu prodlouží o další dva roky. „Pokud držitel některého z obou průkazů zdravotní činnost nevykonává, mám právo mu průkaz odebrat,“ uvedla ředitelka Os ČČK Kladno a hlavní instruktorka Stanislava Klicmanová.

Poslední zdravotní školení bylo v polovině března a zúčastnilo se ho 16 uchazečů o průkaz Zdravotník zotavovacích akcí a na doškolení po dvou letech přišlo 20 zájemců. „Držitelé průkazů jsou kromě práce zdravotníků na táborech a školách v přírodě též povinni poskytnout první pomoc například u dopravních nehod, pokud jsou jejich svědky a účastníky,“upřesnila hlavní instruktorka Klicmanová. V Kladně neponechávají nic náhodě a vychovávají si své zdravotníky i instruktory a zodpovědně dbají, aby si všichni stále udržovali své zdravotnické vzdělání.

Text i foto: Luboš Hora

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |